Privacy beleid

 

Categorieën van persoonsgegevens
Bij inschrijving op dit panel van DVJ Insights BV wordt gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken. De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval door ons verwerkt:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Daarnaast verwerken we ook uw IBAN-nummer (t.b.v. uitbetalingen) en de profielvragenlijst, mits u deze heeft ingevuld.

Doeleinden verzamelen gegevens
De persoonsgegevens worden door DVJ Insights BV gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en het uitkeren van uw saldo/gewonnen prijzen. Daarnaast heeft DVJ Insights BV de mogelijkheid om u communicatie uitingen te sturen. In de onderzoeken waar DVJ Insights BV u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaringen te delen over uiteenlopende onderwerpen. Deze gegevens worden door DVJ Insights BV gebruikt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van DVJ Insights BV naar haar klanten te verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt. Daarnaast worden ze zodanig bewerkt dat ze niet tot op individueel niveau herleidbaar zijn.

DVJ Insights BV richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat wij u uitnodigen voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. U mag zelf bepalen of je deelneemt aan deze onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het panel en u kunt u altijd uitschrijven op de website of via de link in emailuitnodigingen. Daarnaast organiseren wij soms voor onze leden speciale acties, zoals kortingen, prijsvragen en andere gelijksoortige acties.

Op welke andere manieren worden persoonsgegevens verzameld door DVJ Insights BV?
DVJ Insights BV verwerkt de persoonsgegevens die door u, als panellid, worden aangeleverd. Daarnaast maakt DVJ Insights BV gebruik van functionaliteiten en technieken die ervoor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Er worden door DVJ Insights BV twee soorten cookies gebruikt, namelijk functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies
De functionele cookies worden enkel gebruikt om de onderzoeken die u van DVJ Insights BV ontvangt goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een respondent niet meerdere keren kan deelnemen aan een onderzoek of in sommige gevallen dat, wanneer je tussendoor met een onderzoek stopt, u weer verder kunt gaan waar u gebleven was.

Analytische cookies
Naast de functionele cookies maakt DVJ Insights BV gebruik van analytische cookies voor de website van het panel. Deze analytische cookies worden gebruikt om het websitegebruik van DVJ Insights BV.nl te analyseren. Er worden geen gegevens opgeslagen van je overige internetgebruik.

Het gebruik van cookies door DVJ Insights BV is volkomen veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Er wordt geen informatie vanuit de cookies, of overige persoonsgegevens die in het systeem van DVJ Insights BV staan, doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen.”

Duur van de opslag van jouw gegevens
DVJ Insights BV bewaart uw gegevens zolang u lid bent van het panel. Zodra je bent uitgeschreven stopt DVJ Insights BV met het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat we uw toestemming hadden om uw gegevens te verwerken toen u lid was. Na een bewaartermijn van vijf jaar, zoals geadviseerd door de Autoriteit Consument & Markt, zullen we ook deze gegevens verwijderen.

Bescherming van jouw gegevens
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie en andere vormen van versleuteling zoals versleuteling van de volumes waar data op staat.

Welke rechten heb jij?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft leden meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hieronder staan de rechten die u als panellid heeft aan de hand van de AVG.

Recht van inzage
Zo heeft u als panellid het recht om te vragen welke gegevens van u gebruikt worden en om deze gegevens in te zien. Deze gegevens worden door DVJ Insights BV opgesplitst in opvraagbare gegevens en niet-opvraagbare gegevens.

Opvraagbare gegevens
DVJ Insights BV leden hebben recht op inzage voor wat betreft hun eigen persoonsgegevens. DVJ Insights BV verwerkt uitsluitend de gegevens die door u zelf zijn verstrekt. Bij DVJ Insights BV gaat het om de volgende gegevens die verwerkt worden:

  • Persoonsgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer en profielvragenlijst)
  • Tijdstip van aanmelden

Al deze informatie kan u te allen tijde inzien en wijzigen in uw account. Dit doet u door in te loggen met uw persoonlijke inloggegevens en in het menu te kiezen voor het kopje profiel. Rekeningnummers worden na het overmaken van de uitbetaling onmiddellijk vernietigd, conform de richtlijnen van de AVG.

Niet-opvraagbare gegevens
Wanneer u lid bent bij DVJ Insights BV, wilt u deelnemen aan onderzoeken van onze klanten. DVJ Insights BV screent de klanten en werkt uitsluitend mee aan marktonderzoeken. DVJ Insights BV werkt nooit mee aan commerciële vragenlijsten met als doel u producten en/of diensten te verkopen.

Vanuit een uitnodiging wordt u doorgestuurd naar de vragenlijst van de onderzoekende partij (de klant) met een anoniem user-id. Antwoorden op vragenlijsten worden anoniem rechtstreeks ingevuld bij de onderzoekende partij (de klant). DVJ Insights BV verwerkt deze gegevens niet. Het recht op inzage strekt dus niet tot inzage in anoniem gegeven antwoorden die worden gebruikt voor statistisch onderzoek.

Recht op bezwaar / beperking van de verwerking / om vergeten te worden
Ieder panellid heeft het recht op bezwaar, om de te verwerken gegevens aan te passen en om vergeten te worden. Bij het beroep op één of meerdere van deze rechten, zal DVJ Insights BV het panellid uitschrijven. Een panellid kan beroep doen op één of meerdere van deze rechten door contact op te nemen met DVJ Insights BV via de onderstaande contactgegevens. Zodra een panellid uitgeschreven wordt uit het panel, zullen de gegevens van dit lid verwijderd worden, met uitzondering van de gegevens die we nodig hebben om aan te kunnen tonen dat alle ontvangers van berichten van DVJ Insights BV vooraf toestemming hebben gegeven. Na vijf jaar, na het beëindigen van de eerdergenoemde opslagtermijn, zal het panellid volledig worden verwijderd. Het gaat hierbij uitsluitend om de gegevens die door DVJ Insights BV worden verwerkt.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Indien DVJ Insights BV wijzigingen aanbrengt in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar in dit privacy beleid wordt verwezen of hierin zijn opgenomen, maakt DVJ Insights BV de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de website of per e-mail bekend. Wij adviseren u om regelmatig onze Privacy statement te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, dan kunt u de overeenkomst met DVJ Insights BV beëindigen.

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door DVJ Insights BV, of wilt u uw gegevens aanpassen, dan wel verwijderen, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via privacy@dvj-insights.com. DVJ Insights BV doet er alles aan om elke klacht zo goed mogelijk te behandelen en naar tevredenheid van het panellid op te lossen.